Flexmat tekniikka

Alcatel -vaihteen informaatiojärjestemänä

Flexmat on puhelinvaihteen informaatiojärjestelmä. Ohjelma toimii mm. Alcatel OXE-puhelinjärjestelmissä ja integroutuu yleisimpiin kulunvalvontajärjestelmiin. Flexmatin kautta voidaan rakentaa vaihteeseen älykkäitä lisäpalveluita.Tehostunut välittäjäpalvelu nopeuttaa toiminta, parantaa palvelua ja saavutettavuutta ja vähentää turhia uudelleensoittoja.  Ihmisten resurssit voidaan käyttää paremmin hyväksi,kun tiedetään milloin ja miten henkilön tavoittaa. Välittäjä voi tarjota myös vaihtoehtoisia tapoja hoitaa asioita tai muuta asiaa hoitavaa henkilöä.

Flexmatin avulla välittäjä näkee välityspöydästään henkilön paikallaolon tai poissaolosyyn  ja paluuajan välittäessään puheluita. Ohjelma integroituu myös puhelinjärjestelmään, ja välittäjä näkee Flexmatin omasta näytöstä käyttäjien tiedot ja voi hakea ihmisiä aktiivisen puhelinluettelon avulla. Henkilötiedot on käytettävissä web-palveluissa tietokantalinkin avulla.

Flexmat siirtää kulunvalvontapäätteen leimausviestit omaan nopeaan ja tehokkaaseen tietokantaansa, josta haetaan  henkilötiedot, kun puhelu siirretään tai palautuu jostakin numerosta. Välittäjä näkee henkilötietoja, kuten alanumeron, etu- ja sukunimen. paikallaolostatuksen ja paluuajan,gsm-numeron, tittelin, ryhmän (teknisen)numeron johon henkilö kuuluu ja jolla voidaan hakea infosta, samaisen ryhmän nimen (yritys/osasto/ryhmä), assistentin tai varahenkilön tiedot , huomautukset, email-tunnuksen, kulunvalvontakortinnumeron ja gsm-palvelun salasanan. Kenttiä voidaan lisätä 2. sivulle lisätoiminteena.

  Lisätoiminteita saatavilla  erikseen ja usein asiakaskohtaisesti sovitettuina ja rakennettuina  seuraavasti :

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


– Multicompany-toiminne, jossa välittäjä näkee vain omat alaliittymänsä. Suodattaa ryhmänumerovälin.
– Näytön 2.sivu, jossa lisää henkilön tietoja, kuten rakennus/huone, autoreknro, ryhmä3 jne.
– Saatavissa soittopyyntöjen ja sanomien välitys välittäjältä käyttäjän emailiin tai kännykkään emailina tai sms-viestinä.
– Multilangue pack. Flexmatin käyttöliittymän kieli voidaan vaihtaa.
– Saadaan puhelimien näytölle poissaolosyy, joka näkyy sisäpuheluissa.
– Voidaan asettaa puhelimen ennakkosiirto päälle kun leimataan ulos.
– Saatavilla mahdollisuus päivittää paikallaolosyy vaihteeseen kännykällä.
– Mahdollisuus päivittää Nokian ja eräistä muista kännyköstä ja mobiililaitteista tietokannan tietoja tai hakea niitä.
– Tietokantalinkit ja tietojen synkronointi eri järjestelmiin.
– Tietokannan erityisvarmistusratkaisut, kuten peilaus.
– Yhteyksien salaus ja VPN-ratkaisut
– Uuden tyyppisten kulunvalvontalaitteiden liitännät
– Tilastointi tai laskutustiedot tapahtumista

Välittäjällä on yleensä leveä näyttö. Flexmat infojärjestelmän ikkuna on välityskonsolin lähellä näytöllä ja toimii itsenäisenä ohjelmana, mutta seuraa välitystoimintaa.

Monikielinen versio
Rakenne

TEKNIIKKA

Flexmat on rakennettu Microsoftin ohjelmakehitysympäristöllä ja seuraa parhaiten PC-koneiden kehitystä. Siinä on myös IP- ja tietokantalinkit Linux/Mac-maailman ratkaisuihin. Arkkitehtuuri on joustava, ja siihen voidaan jatkokehittää uusia asiakkaan tarvitsemia ominaisuuksia.  Systeemi istuu hyvin nykyaikaisiin laajoihin IP-tietokoneverkkoihin ja on pitkäikäinen investointi.

Tuetut kulunvalvontajärjestelmät : Flexim, Walpass, Esmikko, Hedsam, Team.
Puhelinvaihteet : Alcatel OXE.
Ohjelmiston ylläpito : Kysy Duratechista sopimuksesta. Ylläpitosopimus tarvitaan uusia ohjelmaversioita ja ylläpitoa varten tuotteen kehittyessä ja windows versioiden muuttuessa.

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönottoa pitää valmistella. Jokaisesta alaliittymästä täytyy tietää perustiedot : etunimi, sukunimi, alanumero, ja mahdollinen kulunvalvontakortinnumero. Lisäksi olisi hyvä tietää muutkin henkilötiedot ja ne olisi hyvä olla Excel (*.xls) tiedostona. Muita tietoja ovat : gsm-numero, tittelin, ryhmänumero  ja samaisen ryhmän nimi (esim yritys/osasto/ryhmä)  , assistentin tai avustajan  , huomautukset, email-tunnuksen, gsm-palvelun salasan.  Laajennuksessa on vielä lisää tietoja. Muutoin lisätiedot naputellaan käsin myöhemmin infoon. Tietoja voidaan ottaa vastaan myös csv, dbf ja muissa muodoissa muista systeemeistä.

Mahdolliset ongelmat ja jatkokehitysideat pyydetään ilmoittamaan sales(at)duratech.eu sähköpostiosoitteeseen. Omat yhteystiedot olisi hyvä olla liitteenä, mikäli herää kysymyksiä. Uusiin ohjelmaversiohin tulee lisäominaisuuksia asiakaspalautteen mukaan.

TEKNIIKKAA TARKEMMIN

YHTEENSOPIVUUS

Tuetut kulunvalvontajärjestelmät : Flexim, Walpass, Esmikko, Hedsam, Team.
Puhelinvaihteet : Alcatel OXE.
Ohjelmiston ylläpito : Kysy Duratechista sopimuksesta. Ylläpitosopimus vaaditaan uusia ohjelmaversioita varten tuotteen kehittyessä ja seuratessa uusia windows versioita. 
TEKNIIKKA

Flexmat on rakennettu Microsoftin ohjelmakehitysympäristöllä ja se tukee ja seuraa kehittyneitä Windows piirteitä. Siinä on myös IP- ja tietokantalinkit Linux-maailman ratkaisuihin. Systeemi integroi Windows- ja avoimen ohjelmakehityksen parhaat piirteet.  Systeemi istuu hyvin IP-ympäristöön ja on pitkäikäinen investointi.

FlexmatDB server siirtää paikallaolotiedon kulunvalvonnasta tietokantaansa kulunvalvontakortin (ts_id) numeron perusteella. Laitteistokokoonpano määräytyy tarvitun tehon  perusteella. Laitteisto toimii Windows-ympäristössä. Serverissä toimii myös  Flexmat Cliser, Client Server ohjelma eräitä toimintoja varten. Flexmat vaatii 2 omaa USB porttia lisenssimoduleille. Flexmat  käyttää portteja 5430-5440. Tietokantaratkaisu on tehtävissä monella tavalla vikasietoiseksi ja venyy moneen vaatimukseen.  Tietokannasta on saatavissa erilaisia linkkejä toisiin tietokantoihin ja mm. excel- js csv-tiedostoihin.

Flexmat järjestelmässä on ns.MultiCompany-toiminne. Flexmatiin voi liittyä monta yhtäaikaista eri kulunvalvontajärjestelmää. FlexmatDB pystyy lisäämään etuliitteen ts_id:n jos sama kulunvalvontanumero on eri systeemeissä.  Flexmat pystyy myös  suodattamaan vain oman organisaation liittymät näytölle, jos vaihteessa on monta eri organisaatiota.

Välittäjän tietokone on Flexmat Client. Laitteistona on PC Vista->, 1,6GHz, 2GRAM.  Systeemi määräytyy tarvittavan tehon mukaan, ja vaatimukset saattavat muuttua tuotteen kehittyessä. Toistaiseksi vaatimus on  MS Framework 3.5-> mukainen. Laitteiston täytyy  olla samassa ethernetissä kuin Flexmat DBserver. Flexmat käyttää  yhden  USB portin lisenssimodulille. Client käyttää portteja 5430-5440. Clientin IP pitää määrittää Flexmat Serverille,  ja olla tiedossa.

Sarjaliikenneyhteys kulunvalvontalaitteen luota voidaan toteuttaa intranetissa TCP/IPnä. Sarjaporttiin kytketään pienikokoinen (Moxa) sarjaliikenneserveri, joka muuntaa sarjaliikenteen TCP/IP:ksi ethernet(T)-verkkoon. Tämä serveri tarvitsee verkkosähköä.  IP-yhteyden avulla yhteys voi tapahtua maantieteellisesti laajalla alueella.

Fleximissä, Walpaksessa ja Hedsamissa on yleensä jossain keskus-PC, jossa on puhelinvaihdeliitäntä  sarjaliikenneportissa. Esmikossa on pääkeskitin, jonka ensimmäisen portin B-datakanavasta ruuviliitosrimalta  usein kytketään yhteys. Sarjaliikenneserveri kytkeytyy tähän sarjaporttiin ja muuntaa yhteyden TCP/IPksi ethernettiin. FlexmatDB päässä on ohjelmisto, joka ottaa vastaan tämän TCP/IP yhteyden.

Flexmat saa Alcatelista välityspöytätiedot (HFOC) Alcatel AHL- linkillä, mikä on vaihteessa erillinen lisenssituote, ja täytyy asentaa ennen Flexmatin käyttöönottoa.
KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönottoa pitää valmistella. Jokaisesta alaliittymästä täytyy tietää etunimi( anna), sukunimi(andersson), alanumero(phone), kulunvalvontakortinnumero(ts_id). Lisäksi olisi hyvä tietää muutkin henkilötiedot ja ne olisi hyvä olla Excel (*.xls) tiedostona. Muita tietoja ovat : gsm-numero(gsm), tittelin(title), ryhmänumero (group1) ja samaisen ryhmän nimi (esim yritys/osasto/ryhmä)  (groupname), assistentin tai avustajan (assist) , huomautukset(note), email-tunnuksen(email), gsm-palvelun salasan (gsm_password). Suluissa on tietokantakentän ja excelin taulukossa olevan sarakkeen nimi 1 rivillä. Muutoin yo tiedot naputellaan käsin myöhemmin infoon. Tietoja voidaan ottaa vastaan myös csv, dbf ja eräissä muissa muodoissa.  Välittäjä voi hakea ihmisiä ryhmänumerolla (group1), ja näytölle tulostuu suurenevassa järjestyksessä lista. Käyttäjille on hyvä ja tärkeä antaa ryhmänumero organisaation mukaan. Erimerkiksi yritys A voi olla välillä 0…50 ja sen yksi osasto vaikka 10. Tämä ryhmänumero on syytä suunnitella valmiiksi ja laajennnetavaksi. Numero voi olla välillä 1…2000000000. Tämän jälkeen voidaan hakea vaikka koko osasto 10 tai 10 eteenpäin osastot jne.

Jos järjestelmässä on multicompany-toiminne ja on vaara kulunvalvontakorttien päällekkäisyydestä, kortin numeroon (ts_id) tulee yleensä etuliite. Etuliite on aakkonen A,B,C jne. kulunvalvontajärjestelmän perusteella. Esimerkiksi 123 tulee A123 A-systeemissä. Tällä varmistetaan uniikki tunnus. Multicompanyssä ryhmänumerovälillä suodatetaan välittäjän näytölle halutut ryhmät. Multicompanyssa voidaan vaihtoehtoisesti myös suodattaa alanumerovälillä, mutta se ei ole yhtä joustavaa.

Tarvitaan tiedot ja avattu verkkoympäristö, jossa Flexmat Serverin ja Flexmat Clientien IP-osoitteet on tiedossa, AHL HFOC yhteyden sovittimille Flexmat tarvitsee yhden IP ja Vaihde yhden IP-osoitteen. IP-yhdeydet osien välillä täytyy olla mahdollista porteista 5430-5440 välillä mm. palomuureissa. Vaihteestä täytyy tietää, mikä operaattorinumero (00..96) on missäkin Clientissa. Jos systeemiin tulee email-lisä, täytyy tietää email-serverin käyttötiedot.

Serverissä pitää olla asennettuna Sentinel (Hasp) lisenssiohjelma. Sitä ohjataan selaimella. Yhteys verkosta lisensseihin pitää avata kohdata Configuration / From Access from remote clients sivulla kohdassa  Allow Access from Remote Clients pitää olla ruksi. Myös sql-serverissä pitää olla annettu oikeus ohjaustiedostossa käyttää sitä käyttäjän osoitealueelta. FlexCliSer.ini täytyy lisätä uuden käyttäjän osoite ja vaihteen operaattorinumero (00-97) yhdeksi tekstiriviksi  ja alussa määritellä Alcatelin AHL:n Moxan osoite ja portti.

Käyttäjän koneeseen asennetaan ensin Sentinel (Hasp) lisenssiohjelma haspsetup:lla. Selaimesta tarkistetaan http://localhost:1947  sivulta, että Configurations / Access to Remote License Managers on ruksi kohdassa Allow Access to Remote Licenses ja taulussa serverin osoite, jos serveri on eri verkon osassa (xxx.xxx.xxx.—). Kohdassa Hasp keys pitäisi näkyä lisenssi. Win XP:ssä pitää olla vähintään microsoft .NET framework 2.0 tai mieluiten 3.5 service pack 1 tai uudempi, ja sen saa haulla microsoft.com sivulta. Vistasta alkaen se on vakiona. Esiasennettu Flexmatclient asennuspaketti voidaan kopioida suoraan hakemistoon ja tehdä flexmatclient.exe stä pikakuvake, joka voidaan tiputtaa myös Aloita/käynnistys-valikkoon. Flexmatclient.ini sisältää kaikki asetukset tekstinä. Käyttäjän kone hakee lisenssin serveriltä tai paikalliselta usb-avaimelta. Koneestä täytyy päästä serverille/ltä portteihin 5432, 5440 ja 1947(oletus) Tcp/ip:nä.

Alcatelin pään Moxa (sarjaliikenneserveri, IP-sovitin) asetetaan lähettämään merkillä 0x06  ja 200 ms timeout protokolla valikossa. Flexmatin sovitin liittyy siihen kaapelilla sarjaliikenneporttiin, jonka protokolla on 9600,N, 8,1,NoHandshake(=No flow control) jota käytetään asennuksessa oletusarvona.  Tämä (HFOC) Flexmatin  Moxa lähettää merkillä 0x03 ja lähetys timeout=200 ms ja laite on TCP Server portissa 5440. FlexCliSer ohjelma käyttää tätä porttia ja se määritellään flexcliser.ini:ssä tekstinä notepad++ lla.

Kulunvalvontalaitteen luona olevat Moxat asennetaan lähettämään oletuksena 0x0D tai 0x03(Walpass) tai  0x0A(?) merkeillä riippuen kulunvalvonnasta ja 200 ms  lähetystimeout. Laite on RealCom portissa 5440. Kulunvalvonnan laitteen sarjaliiikenne pyritään saamaan ja sopimaan protokollalla 9600,8,N,1, mutta täytyy tietää protokolla.Esmikon liitännät tavallinen type=5-7 ja SinfoUnix=type16 on yleensä käytössä. Serverissä on Moxan Nport ohjelma, johon määritellään yksittäinen portti näkymään COMx: -porttina, ja sitä voi kokeilla vaikka Putty-ohjelmalla, mutta se ei näy Win/device managerissa. Flexmat3 tai Flexmatdb ohjelmat käyttävät näitä COMx-portteja ja määritykset ovat flexmat.ini:ssä.
OHJELMAVERSIOT
 

Optioina
– Salattu datayhteys-optio (SSL), sertifikaatti- ja tietoliikenneasioita, SSL-päivitys
– Sms/email-optio, gsm-asiakas leimauksiin, gsm-asiakas luettelon lukemiseen, lisää kalenterilinkkejä
– MS AD asioita, LDAP-linkit, LDIF-liitäntä
– Synkronointimoluleja eri HR-järjestelmiin

-Mahdolliset ongelmat ja jatkokehitysideat pyydetään ilmoittamaan sales a duratech.eu sähköpostiosoitteeseen.
 -Omat yhteystiedot olisi hyvä olla liitteenä, mikäli herää kysymyksiä. Uusiin ohjelmaversiohin tulee lisäominaisuuksia.
Jaa linkki/ Share link
Scroll to Top