FLEXMAT  AVAYA VAIHTEEN LIITÄNTÄ KULUNVALVONTAAN

Flexmat on Windows pohjainen puhelinvaihteen kulunvalvontaliitäntä. Ohjelma toimii AVAYA-puhelinjärjestelmissä ja yleisimmissä kulunvalvontajärjestelmissä.Flexmatin avulla välittäjä näkee Softconsole-välityspöydästään henkilön paikallaolon tai poissaolo-syyn ja paluuajan. Ohjelma näkyy näytöllä oienenä ikkunana etualalla. On jatkuvasti päällä.
Lisätoimintona saadaan puhelimien näytölle poissaolosyy, joka näkyy sisäpuheluissa.
Lisätoimintona voidaan asettaa puhelimen ennakkosiirto päälle kun leimataan ulos.
Flexmat siirtää kulunvalvontapäätteen leimausviestit vaihteen tietokantaan ja välittäjän näyttöön.  Flexmat kommunikoi kulunvalvontajärjestelmän ja Softkonsolen kanssa. Laitteessa on myös linjaliikenneanalysaattori huoltoa varten. Laite päivittää Softconsolen näytön reaaliaikaan säädettävä 3 min viiveen välein tai manuaalisesti heti.Alla ruutukaappaus Softconsolesta, jonka päällä pyörii Flexmat :

LISÄTIETOJA :
Tuetut kulunvalvontajärjestelmät : Flexim( vanha+ uusi), Walpass, Esmikko(tavallinen(5-7) ja SinfoUnix(type16)), Hedsam, Team.
Puhelinvaihteet : Avaya Softconsole välityspöydät V1.53 asti (viimeisin).
TEKNIIKKAFlexmat siirtää paikallaolotiedon Softconsolen TS_Status (32 merkkiä) kenttään   TS_ID (12merkkiä)  (index, no unique) henkilönumeron perusteella. Kentät näkyy välityskoneessa kun softconsole on asennettu  oikein. Ohjelma tukee enintään 12 tietokantaa,jotka voivat olla verkossa.Yksi Flexmat päivittää yhden  kulunvalvonnan tiedot yhteen kantaan perusversiossa.
Optiona saa aina 12 tietokannan samanaikaisen päivityksen, vaikka eri yrityksille.Toistaiseksi yksi Flexmat liittyy vain yhteen kulunvalvontalaitteeseen, mutta tämä saattaa muuttua tarvittaessa.  Tarvitaan yksi Flexmat-ohjelma per kulunvalvontalaitteisto. Eri Flexmatit voivat tällöin liittyä eri tyyppisiin kulva-laitteisiin.
Flexmat tallettaa virhelokiin epänormaalit tapahtumat, kertoo näytöllä niistä ja tarvittaessa kaiken liikenteen. Tällöin systeemi on hyvin varmatoiminen ja tehokas ottaa käyttöön.Välityskoneessa näkyvät poissaolosyyt voidaan määritellä tarvittaessa vapaasti asiakaskohtaisesti.
 
Optiona V3.2 alkaen saadaan Avayan Posted Messages toiminto käyttöön, joilloin puhelimien näytölle saadaan poissaolosyyt sisäpuheluissa; Esimerkiksi “Lounalla”. Valittu toiminne liitetään leimaustyyppiin kulva määritelytiedostossa.
Optiona V3.3 alkaen saatavissa  Ennakkosiirto-toiminne. Flexmat asettaa tai poistaa ennakkosiirron  alaliittymäkohtaisesti ja kulunvalvonnan leimaustyyppinmukaisesti päälle. Kulva leimaus asettaa yhden 5:stä  ennakkosiirtotoiminnosta ;Siirto välittäjälle (9), Siirto valittuun numeroon A( GSM) , Siirto valittuun numeroon  B ( Esim sihteeri), Siirron peruutus, Ei muutosta. Kohdepuhelinnumerot A ja B ovat alaliittymäkohtaisia ja saadaan  ohjattua SoftConsolesta.Valittu toiminne liitetään kulunvalvonnan syykoodiin kulva määrittelytiedostossa uutena tietona.
Laitteistona on PC, Vähintään XP SP2 päivitettynä, 1GHz, 1GRAM. Vaatimus MS Framework 2.0 mukaiset ja  asennettuna. Laitteisto tarvitsee yhden sarjaportin kulunvalvontaliitäntään (COM1…8) ja yhden USB portin  lisenssimodulille. Ennakkosiirto ja Posted Message -lisätoiminne vaatii 1 tai 2  USB-porttia jos analogisia modeemeja käytetään. Kulunvalvonnan sarjaportti (COM1…8) voidaan myös tehdä USB-laitteen avulla mikäli PC ssä ei sitä ole. Modeemin asemesta voidaan käyttää erillistä PCtä ja Softphone /Tapi ohjelmaa, koska SoftConsole ja SoftPhone ei toimi samassa PCssä.
Ohjelman tiedostojen ylläpitoa varten on syytä olla USB-liitin helposti käsillä ja se voi poikkeustapauksessa  olla sama kuin lisenssimodulin USB-portti.
Asennus vaatii sarjaliikenneyhteyden kulunvalvontalaitteen ja Flexmat koneen välille. Yhteys voidaan  toteuttaa optoerotinlaiteparilla omalla kaapelillaan tai ethernetin kautta sarjaliikenneserverillä. Hyvin isoissa ja monimutkaisissa systeemeissä täytyy olla dedikoitu (Flexmat+tietokanta) serveri,  jotta varmistetaan SoftConsolen verkkotietokannan nopea toiminta ja suojaudutaan käyttäjien tekemiltä inhimmillisiltä virheiltä, kuten sammutus.Yleensä erillistä PC ei ole tarvittu, vaan välityskone-PC on riittänyt muutamaan sataan alaliittymään.Flexmat ei ole kovin raskas ohjelma, mutta mahdollinen verkkotietokanta täytyy toimia.
Flexmat ohjelman kaikki asetukset on omassa tiedostossaan, jota voi varmuuskopioida  tai muuttaa  verkossa tai päivittää vaikka sähköpostin kautta, jolloin etähallinta on helppoa.Optiona olevan Posted Messages toiminto tarvitsee liitännän; USB (tai COM) portin modeemille tai Tapi (Voip)  alaliittymän. Modeemi tarvitsee vaihteesta analogisen alaliittymän Flexmat PC:n luo. Yhdeltä  modeemilta  menee 7 s per kulunvalvontalaimaus, mikä rajaa kapasiteettiä paikasta riippuen noin 200 alaliittymään, ja isommat täytyy tehdä nopeammalla ( n.2 s) Tapi+SoftPhone+PC  tavalla. Optiona saatavaa Ennakkosiirto-toiminnetta vasten pitää olla myös analoginen modeemi tai Tapi-rajapinnalla softphone (Voip)-ohjelma. Tämä modeemi tai Tapilaite voi olla jaettu Posted Messages toiminnon kanssa. Jos käytetään ennakkosiirtoa niin niiden asetus vie puolet ajasta ja em. kapasiteetit ovat noin 1/2 arvioista.
Avaya SoftConsole ja Avaya SoftPhone ( Tapi yhteys ) eivät toimi samassa PCssä vaan tarvitsevat eri koneet, mutta modeemi ei tarvitse.  Flexmat voi pyöriä samassa koneessa kuin Avaya SoftConsole välityspöytä-ohjelmisto, paitsi monimutkaisissa systeemeissä, joissa on monta tietokantaa ja välittäjää. 

Teknisesti Flexmat siirtää Posted Messages tiedot Tapi (v.1.1 –  v.3.1) laitteen tai USB(COM) modeemin avulla. 
Jatkossa on tarkoitus saada myös SIP Softphone (Voip, Tapi) välittämään tiedot samasta PCstä kuin SoftConsole  ja Flexmat. Jatkossa systeemi saattaa tukea kahta modeemia, joilla päästään n. 400 liittymään ilman eri PC:tä.Optoerottimista on valmis optoerotinpaketti.  Siinä sarjaliikenne ajetaan RJ45-liittimien läpi Ethernetkaapelin tai puhelinsisäjohto-verkon kautta V.422 muodossa kahdella parilla enintään 1300 m kaapelissa. Sovittimilla on omat  verkkomuuntajat, jotka tarvitsevat 230Vac sähköä. V.422 dataa voi monitoroida rinnalle kytkeytymällä.
Standardina optoerottimet käyttävät puhelimelle vaarattuja RJ45  4,5,7,8 nastoja, jotka eivät yleensä ole ethernetin  käytössä vaan vapaita. 4,5,7,8 eivät muutu crossover-kaapelissa vaan menevät suoraan läpi. Optoerotinyhteys ei mene ethernet-hubin tai -kytkimen läpi. Näin johtoyhteys saadaan vaikka välityskoneen ethernetkaapelin kautta 8/8 kaapelijakajalla ristikytkentätelineelle ja siitä kaapeleita pitkin kulunvalvontalaitteelle. Optoerotinpari voidaan ohjelmoida toimimaan erikoistapaksissa vain yhtä parikaapelia pitkin toimivaksi 1300 m päähän V.485:nä, mutta tätä kytkentää ei  suositella, koska kulunvalvontalaite saattaa lähettää dataa samaan aikaan kuin Flexmat.

Sarjaliikenneyhteys voidaan toteuttaa intranetissa  kulunvalvontalaitteen luona ja siihen kytketyllä pienellä IP-sarjaliikenneserverillä, joka on liitetty ethernettiin. Serveri tarvitsee verkkosähköä. Flexmat PC on kytketty myös  intranettiin, jossa on oletusarvona yhteys portin 3308 kautta serverille. Flexmat PCssä on sarjaliikenneohjelma, joka näkyy COM porttina, ja on sarjaliikenneyhteyden toinen pää. Serveri on realcom tilassa.

Fleximissä, Walpaksessa ja Hedsamissa on yleensä jossain keskus-PC, jossa on puhelinvaihdeliitäntä  sarjaliikenneportissa. Esmikossa on pääkeskitin, jonka ensimmäisen portin B-datakanavasta ruuviliitosrimalta  usein kytketään yhteys. Vaihdeliitäntä on kulunvalvonnan optio, joka pitää olla tilattuna ja käytössä.

Lisenssivaihtoehtoina on lisäkulunvalvontatyyppi, +1 tietokanta,+2 tietokantaa,+4 tietokantaa, +8 tietokantaa  päivitetään enintään 12 tietokantaa yhteensä päivitetään kerralla. Verkkotietokanta voi olla vaikka yhdellä  XP koneella ja verkon yli useampi Flexmat päivittää Softconsolejen yhteistä kantaa. Kun käytetään Flexmatia pelkästää Softconsolen päivitykseen, ei tarvita lisenssiä, esimerkiksi kahden välittäjän  tapauksessa. Ilman USB-lisenssimodulia ohjelma pyörii testitilassa, mutta ei päivitä tietoja tietokantoihin.
Lisenssivaihtoehtona on Avayan Posted Messages tuki. Lisenssi on HASP USB-lisenssiavaimessa, jota voidaan
päivittää tarvittaessa myös emailin välityksellä.Sarjaliikenne voidaan ajaa verkon yli sarjaliikenne-Ethernet sovitinparilla vaikka eri kaupungeista. USB-liitäntään voidaan laittaa USB-sarjaliitäntäsovitin, jolloin ei PC ssä tarvita sarjaliikenneporttia. Esimerkiksi Belkinin sovitinta on testattu ja todettu toimivaksi. Ulkoisen sovittimen vaarana on, että joku irrottaa USB portin ja yhteys katkeaa koska COM portti katoaa ja saadaan laitevirhe. Sarjaportit vaativat galvaanisen erotuksen, optoerotinparin, jos kulunvalvontalaite ja Flexmat-PC eivät ole samassa shuko-rasiassa, eli melkein aina. Sarjaliikennekaapeli (RS232) voi olla normaalisti vain muutamia kymmeniä metrejä pitkä. Nykyisissä PC:ssä sarjaportti on melkein aina emolevyssä, ja PC:den välinen maadoituserovirta sotkee dataa ja voi rikkoa emolevyn esim. ukkosella. Ylijännitesuojat eivät riitä yleensä suojaamaan tältä ongelmalta. Flexmat esitteen .pdf-muodossa (400kt) saat tästä.

  Flexmat -ohjelman ja tarvittavat lisät saat tästä (45 Mt)
  Ohjelma, asennustiedostot ja apuohjelmat alkuasennukseen.

  Flexmat -ohjelman versio 3.1 saat tästä (6.4Mt)
  Ohjelma ja asennustiedostot päivitykseen.

  Flexmat-ohjelman versio 3.1 päivityksen saat tästä  Versio 21.10.2007
  Pelkät ohjelmatiedostot. Päivitetään versio 3.1 vanhojen tiedostojen päälle ja käynnistetään ohjelma uudestaan.
  Asetukset pysyvät muuttumattomina. Zip-muodossa.


OHJELMAVERSIOT :

  Ohjelmaversio 3.1 (21.10.2007) :
  – Muutettu Esmikko  Sinfo Unix 16 -liitännän kk/pp pp/kk :ksi. (18.07.2007)
  – Ruudun päivitys ei lähetä shift-F11:stä enää, vain shift-F12.     (21.10.2007)
 – Viimeinen MS VS2005 versio. Vista manifesti ei ole sisäänrakennettu.

 Ohjelmaversio on 3.2 (15.04.2008).
– Lisätty Posted Messages ja Win Tapi 3-tuki, 12 tietokannan tuki, ikkuna punertuu jos virheitä, ikkuna kapenee,
  optimoitu koodia, sulkeminen vasta tapahtumapuskurien tyhjennyttyä, MS Vista tuki, VS2008 versio jne.
– VS2008 tuo parempaa yhteensopivuutta uusiin Windows tekniikoihin. Kokonaan NET ja secure C++ -koodia.
– Päivitetään vanhan päälle vanhat *.def (+lisäkenttiä) tiedostot säilyttäen tai kokonaan uudelleenasennus.
– Lisää uuden MS C 9.0 Runtimen ja Net 2.0 SP1:n. ( Myös NET versio > 2.0 käy)
-Täytyy poistaa 3.1 versio ja asentaa asennusohjelmalla. Vanhat *.def tiedostot voidaan käyttää (=asetukset)

 Ohjelmaversio 3.3 ( 15.5.2008)
– Lisätty lisäoptio Ennakkosiirto. Kulunvalvontapäätteellä leimattaessa  Flexmat asettaa tai nollaa ennakkosiirron.
– Vain flexmat3.exe ja timesys.dll muuttuvat edelliseen versioon nähden + uusia lisäkenttiä *.def ohjauksissa.

Ohjelmaversio 3.4 ( 10.10.2010)
– Rakennettu ohjelma uudelleen Microsoftin uudella VS ympäristöllä Windows yhteeensopivuuksien takia
– Käyttää uutta .NET CLR:ää ja MSC9-runtimea.
– Lisätty älykäs yhteyksien uudelleenkäynnistys jos on yhteysongelmia
– Päivitys parantaa muistinhallintaa ja keventää ohjelmaa. Parannettu lokia.
– Voi toimia myös kulunvalvonnan rinnalla ‘slave’ muodossa ilman kuittauksia. Esim yliheitossa.
– Voidaan asentaa myös Windows serviceksi apuohjelmalla. Lisätty käynnistysviive.
– Lisätty mahdollisuus määritellä mihin ja miten ohjelma käynnistyy Windowsissa yms.
– Tukee Windows 7 asti ja NET 2.0 -NET 3.5 (ja 4.0).   Suositellaan vähintään NET 3.5 framework.
Jaa linkki/ Share link
Scroll to Top